Güneş Paneli Nasıl Zarar Görür?

Güneş panelleri birçok sebeple zarar görebilir ya da düşük verimle çalışabilir. Bu durumlara örnek olarak ise aşağıdaki sebepler gösterilebilmektedir:

  • Saha bakım ve temizliğinin periyodik şekilde yapılmaması,
  • Panel temizliklerinin uygun ürünlerle yapılmaması,
  • Nakliye esnasında hassas davranılmaması sonucu panellerin kırılması ya da hücrelerde mikroçatlaklar oluşması,
  • Montaj kılavuzuna uygun montaj yapılmaması,
  • Panellerin aşırı ısınması,
  • Şiddetli dolu yağışı gibi hava koşulları veya öngörülemeyen bir cisimin panel yüzeyine teması sonucu panelin zarar görmesi,
  • Sahada panellerde gölgelenmeye sebep olacak herhangi bir oluşum (baca, ağaç, bina vs) bulunması
  • Bağlantı kutusunun nem veya suya maruz kalması
  • Konnektörlerde oluşabilecek temassızlıklar panellerin çalışmamasına ya da konnektörlerin yanmasına sebep olabilir.
  • Saha kapasitesine uygun bileşen(akü,inverter vs) kullanılmaması,

Güneş panellerine zarar veren sebepler arasında, kullanıcıların yeterli bilgi sahibi olmadan yaptıkları müdahaleler de yer almaktadır. Bu nedenle panel bakım ve onarımları için uzman kişilerden yardım alınması büyük bir önem taşımaktadır.

Güneş Paneli Arızaları Nasıl Çözülür?

Güneş paneli arıza çözümü, uzmanlık ve tecrübe gerektiren işlemleri kapsamaktadır. Bu nedenle kullanıcıların panel arızalarına müdahale etmeleri kesinlikle önerilmemektedir. Çünkü paneller ya da bağlantılar üzerinde yapılan hatalı uygulamalar, büyük yangınların çıkması gibi hayati risklerin oluşmasına neden olabilmektedir. Güneş enerjisi kullanımı, çevre dostu ve doğal bir sistem olsa da elektriğin taşıdığı birçok riski bünyesinde barındırmaktadır. Bu sebeple güneş paneli arızaları için, alanında uzman firmalar ve personellerden destek alınması büyük bir önem taşımaktadır.

Güneş Paneli ve Sistemlerine Ne Sıklıkla Bakım Yapılmalıdır?

Güneş paneli bakımları, mevcut lokasyonda görülen iklim ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ülkemizde yaşayan kullanıcılar için, her sene 2 periyot olacak şekilde düzenli bakım yaptırılması tavsiye edilmektedir. Bu bakımlar, yaz ve kış aylarına geçerken yaptırılmalıdır. Bu sayede panellerin mevsim şartlarının olumsuz etkilerinden korunması ve en verimli enerji üretiminin sağlanması mümkün olacaktır.

Güneş paneli ve sistem bakımları yapılırken filtrelerin temizlenmesi, kablo gerginliklerinin doğru şekilde ayarlanması, panel yüzeylerinde biriken kirlerin arındırılması ve kablo kontrollerinin sağlanması gerekmektedir. Aksi halde panel kapasitesi uygun olsa da ihtiyaç duyulan elektrik miktarının üretilmesi mümkün olmayabilir.

Güneş paneli ve sistem bakım ve onarımlarının düzenli şekilde yaptırılması, panel ve sistem ömrünü uzatmak ve verimliliğini korumak adına en önemli unsurdur. Periyodik bakımlar, mevcut sorunların başlangıç aşamalarında onarılması imkanını tanımaktadır. Bu sayede onarım maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olmaktadır. Aynı zamanda yapılan bakımlar ile yaşanması muhtemel olan riskler, ortaya çıkmadan önlenebilmektedir. Bu nedenle GES bakımlarının kesinlikle ihmal edilmemesi büyük bir önem taşımaktadır.

Scroll to Top
Scroll to Top